Espai Entitats Salut

Presentació

 

Gestió de Serveis Sanitaris des de les seves diferents línies d'atenció: primària, especialitzada, salut mental, sociosanitària i social ha detectat la necessitat d'oferir una major informació sobre les diferents malalties als nostres usuaris,  amb la finalitat que es  puguin implicar i participar del procés d'atenció i seguiment de la seva malaltia.

 

 

 

Des d'aquesta perspectiva s'ha promogut la creació de l'ESPAI DE SALUT GSS, per tal de vincular-nos amb les diferents associacions i entitats que existeixen a Lleida i que treballen en l'àmbit de la salut . Des d'aquest espai pretenem:

  • Conèixer les necessitats dels afectats i del seu entorn per tal d'articular les solucions més escaients.
  • Conèixer l'entorn social i familiar dels afectats, les limitacions que la malaltia provoca i els instruments per fer-hi front.
  • Facilitar la interacció/integració del malalt al seu entorn
  • Fomentar la creació de grups d'ajuda mútua i pacients experts.
  • Facilitar l'accés dels usuaris de GSS a les activitats que organitzin les entitats
  • Donar suport a les activitats que organitzen les entitats responent a les necessitats d'infraestructura que tinguin.

Així doncs, volem crear un espai permanent orientat a  la promoció de la salut a partir de la col·laboració entre GSS i les entitats de l'àmbit de la salut de Lleida.

L'ESPAI SALUT GSS ubicat al c/Henry Dunant,1 de Lleida , posa a disposició de les entitats la utilització de l'equipament que consta de :  despatxos, sales taller, aules de formació, aula d'informàtica i suport administratiu per a la gestió i coordinació d'accions.

Espai Entitats
C/ Henry Dunant, 1
25003 Lleida
Tel. 973 106 834
Adreça electrònica: entitats@gss.scs.es

 

Adjuntem Butlletí electrònic que s'edita quinzenalment des de FeSalut, us podreu informar de les nombroses activitats que duen a terme les associacions de malalts i familiars de Lleida i Província.

Xerrades informatives amb la col.laboració de les entitats sobre els diferents aspectes de la salut.


AdjuntMida
Hàbits Saludables FeSalut.jpg622.02 KB
Butlletí 1a quinzena octubre.pdf3.87 MB
Butlletí 2a quinzena octubre.pdf6.28 MB
<< Torna