Notícies

GSS endega el segon procés de selecció de professionals de salut mental per a la Regió Sanitària de l'Alt Pirineu i Aran.

Gestió de Serveis Sanitaris (GSS) convoca aquest mes de juliol un procés de selecció per incorporar 16 professionals de l'àmbit de la salut mental per a l'Alt Urgell, el Pallars i l'Alta Ribagorça. En concret, se seleccionaran dos psiquiatres, quatre psicòlegs clínics, quatre professionals d'infermeria especialistes en salut mental, quatre terapeutes ocupacionals/educadors socials i dos treballadors socials.

Es tracta del segon procés de selecció que Gestió de Serveis Sanitaris endega enguany, després del que es va posar en marxa al juny per incorporar 23 professionals de Salut Mental a la Regió Sanitària de Lleida.
Ambdós processos deselecció s'emmarquen dins el Pla Director de Salut Mental de Catalunya 2017-2020 que preveu que Gestió de Serveis Sanitaris incrementi en el segon semestre de l'any la prestació de serveis amb l'ampliació dels dispositius actuals del Centre de Salut Mental d'Adults (CSMA) i la incorporació de noves accions com la creació de dos nous PSI (Pla de Serveis Individualitzats), un nou Centre de Dia, vuit places d'Hospital de Dia, suport al CSMA, a l'Atenció Primària, al Trastorn Mental Sever i al Trastorn Psicòtic Incipient.
Els llocs de treball social es cobriran a través de la borsa de treball actual de Gestió de Serveis Sanitaris.

Professionals
Alt Urgell
Pallars
Alta Ribagorça
Psiquiatre
1
1
Psicòleg clínic
2
2
Personal d'Infermeria per a Salut Mental
2
2
Terapeuta ocupacional/educador social
                     2
2
Treballador social
1
1
TOTAL
8
8

  
 
 
 
 
  Bases de les convocatòries dels Processos de selecció juliol 2017
 
 
Cordialment,
 
 
Gerència Territorial de Lleida, Alt Pirineu i Aran
Gerència Gestió de Serveis Sanitaris
 

<< Torna