Notícies

La Comissió del Dolor de l'Hospital Universitari de Santa Maria fa un estudi sobre la prevalença del dolor en els pacients hospitalitzats

Els resultats han estat molt satisfactoris i han mostrat una prevalença del dolor del 48%

El grau de satisfacció per l’atenció i els tractaments rebuts ha estat de bo-molt bo en un 95% dels casos
Aquest treball va guanyar el segon premi a la millor comunicació a l’última edició del Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia
 Els membres de la Comissió de Dolor de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida han fet un estudi per conèixer la prevalença del dolor en els pacients hospitalitzats, i valorar la intensitat del dolor, la qualitat de la informació rebuda i els tractaments que s’han dut a terme durant l’ingrés. A l’estudi, que s’ha realitzat mitjançant una enquesta-opinió, hi han participat 363 pacients ingressats a les unitats de cirurgia, medicina interna i geriatria.
Els resultats, molt satisfactoris, han mostrat una prevalença global del dolor del 48%, inferior a la d’altres resultats publicats en estudis similars a diversos hospitals, que se situa 14 punts per sota de la xifra obtinguda en el darrer estudi realitzat per la mateixa Comissió (62% de prevalença del dolor al 2011). També reflecteixen una intensitat del dolor lleu-moderada del 93% i que el grau de satisfacció per l’atenció i els tractaments rebuts ha estat de bo-molt bo en un 95% dels casos. Així mateix, s’ha trobat una relació significativa entre la informació rebuda i el grau de satisfacció dels pacients.
El treball ha estat presentat a congressos de diverses especialitats, com farmàcia hospitalària, geriatria i gerontologia i qualitat. En el Congrés de la Societat Espanyola de Geriatria i Gerontologia, que va tenir lloc el 9 de juny de 2017, el treball va guanyar el segon premi a la millor comunicació/pòster.
La Comissió del Dolor de l’Hospital Universitari Santa Maria es va constituir l’any 2008, amb l’objectiu d’assolir un control òptim del dolor en els pacients ingressats com a requisit de qualitat assistencial, i integrar el maneig del dolor dins del Pla general institucional hospitalari.
Cal destacar com a actuacions principals les següents: fomentar la formació dels professionals en la importància de la valoració i el tractament del dolor, crear programes dirigits a la informació i l’educació dels pacients i familiars sobre els tractaments i tècniques que s’utilitzen actualment i el seguiment que se’n pot fer i detectar les àrees hospitalàries que són susceptibles de millora.
La Comissió la forma un equip multidisciplinari amb especialistes del Servei d’Anestesiologia (Reis Drudis), Farmàcia Hospitalària (Francisco Torres), Qualitat (Laura Batalla), Cirurgia General (Àngels Gabarrell), Rehabilitació (Elena Hijós), Geriatria (Laura Nadal), PADES (Ramona González), UFISS (Jaume Canal) i Infermeria (Inés Ortiz i Sally Santisteve).
Els resultats d’aquest estudi permetran als membres de la Comissió continuar treballant per assolir l’objectiu final de tenir un “Hospital sense Dolor”.
Adjuntem fotografia de grup amb alguns membres de la Comissió del Dolor de l'Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida, de dreta a esquerra: Inés Ortiz, Elena Hijós, Reis Drudis, Francisco Torres, Laura Batalla, Laura Nadal, Ramona González
Comunicació, 31 de juliol de 2017

<< Torna