Notícies

• Conveni marc d'aliança estratègica entre l'ICS –Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i GSS (DOGC núm. 7458, de 20/09/2017).

 

  • RESOLUCIÓ SLT/2190/2017, de 5 de setembre, per la qual es fa públic el conveni marc d'aliança estratègica, entre l'Institut Català de la Salut –Gerència Territorial de Lleida i Alt Pirineu i Aran- i l'empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris, adscrita al Servei Català de la Salut.
 
 
 
 
 
Comunicació GSS, 22 de setembre de 2017

 


<< Torna