Notícies

La Unitat de Trastorns Cognitius de Lleida ha entrat a formar part de DEGESCO (Dementia Genetics Spanish Consortium)

DEGESCO (Dementia Genetics Spanish Consortium) està format per 11 centres de tota Espanya, entre ells la Unitat de Trastorns Cognitius de Lleida, que destinen una part de la seva recerca a la genètica de la Malaltia d’Alzheimer i altres malalties neurodegeneratives. Aquest consorci científico-técnic d'àmbit nacional permet compartir mostres de pacients entre els diferents centres col·laboradors, cadascú mantenint la seva autonomia. 

La importància de l’estudi genètic en la malaltia d’Alzheimer continua creixent. El risc de desenvolupar la malaltia en la població general que no té antecedents familiars és únicament del 10%, en canvi, si una persona té un familiar de primer grau, pare o mare, amb aquesta malaltia, el risc de patir-la es multiplica per tres. 

Existeixen múltiples variants genètiques que expliquen aquesta predisposició, algunes d’elles poc freqüents i d’altres amb baixa penetrància. Per aquest fet, els estudis genètics cada vegada precisen d’un major nombre de mostres per tal de poder avaluar aquestes variants. Aquesta necessitat de compartir mostres va ser la que va impulsar l’origen d’aquest consorci al 2013. 

Gràcies a la recerca realitzada durant aquests anys el consorci ha publicat múltiples treballs en diferents revistes científiques d’alt impacte. A partir d’ara, la Unitat de Trastorns Cognitius de Lleida aportarà mostres dels seus pacients als nous projectes del consorci i podrà col·laborar en el disseny i execució dels nous projectes

 

<< Torna