Foto Organització

Organització

Formació continuada

En el món de la sanitat és bàsic actualitzar-se de forma contínua per a mantenir-se al dia sobre les últimes novetats en totes les disciplines.

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa jove i dinàmica que aposta per les tres línies en què es basa una adequada Formació Continuada: la formació, la docència i la investigació.

La Unitat de Formació Continuada de GSS gestiona, promou i facilita ajuts per a la Formació dels professionals.

Des d'aquesta unitat s'han establert alguns processos que dinamitzen la formació:

  • Detecció de necessitats formatives en base a competències professionals.
  • Gestió de permisos docents dels professionals mitjançant la utilització d'una base de dades.
  • Això permet conèixer el currículum formatiu que està realitzant cada treballador des que està a l'empresa.
  • Disseny d'un pla d'acció formatiu anual i un protocol d'execució del mateix.
  • Avaluació contínua de l'impacte de les accions formatives organitzades.

Gestió de Serveis Sanitaris, com a empresa pública, té la responsabilitat social de transferir part del seu coneixement a l'entorn en què està immersa. Des del Departament de Formació Continuada s'organitzen, en col·laboració amb diferents serveis, vàries jornades d'àmbit provincial i de vegades extensibles a la comunitat autònoma o, fins i tot, a nivell nacional. Són jornades obertes a tots els professionals sanitaris i algunes d'elles es realitzen anualment per la seva bona acceptació: Factors de Risc Cardiovascular, Jornada ORL, Salut Mental, Jornada Sociosanitària…

Contacte: formaciocontinuada@gss.scs.es

 


<< Torna