Foto Organització
Organització

Llistat de convocatòries de treball

    

BORSA DE TREBALL GSS 2016

Bases borsa de treball 2016:

Llistes definitives:

Llistes validades: S'obre un període de reclamació des del dia 17 de juliol fins el dia 24 de juliol de 2017.

 Llistes provisionals:

 

PROCESSOS DE SELECCIÓ JUNY 2017

Salut Mental:

  • I des de la borsa de treball es seleccionaran 3 treballadors/res socials

Rehabilitació:

Resolució processos de selecció:

 

 PROCESSOS DE SELECCIÓ JULIOL 2017

Resolució provisional processos de selecció:

 Resolució definitiva processos de selecció :

 

PROCESSOS DE SELECCIÓ AGOST 2017

 Resolució definitiva processos de selecció :

 

Oferta pública d’ocupació de Gestió de Serveis Sanitaris d'Ocupació corresponent a l'exercici 2017 (DOGC núm. 7523 , de 27.12.2017)
 

  La presentació de sol·licituds finalitza el 26 de gener de 2018.

 

Per a més informació:
Telèfon de contacte: 973 727222 – extensió 1539
Correu electrònic: rrhh@gss.scs.es


<< Torna