Foto Organització

Organització

Accessibilitat i mobilitat

La Rehabilitació de l'Ala Est ens brinda una bona oportunitat per a millorar l'accessibilitat i la mobilitat al complex hospitalari de l'Hospital de Santa Maria.  La singular arquitectura dels edificis on GSS presta els diferents serveis distribuïts en un Campus compartit amb la Facultat de Medicina i l'Escola d'Infermeria, aconsellen preservar el recinte de la circulació rodada, guanyant d'aquesta forma un espai verd de gran riquesa botànica, alliberant-lo de la invasió indiscriminada de cotxes, prioritzant la circulació peatonal i l'ús d'aquest magnífic indret enjardinat com a espai de lleure i relació. A nivell urbà, es proposa enderrocar les tanques perimetrals i obrir el recinte integrant-lo, com a un nou parc, en la xarxa de corredors verds de la ciutat. Pel que fa a l’aspecte funcional, s’intentarà recuperar els eixos de vianants del projecte històric original i connectar-los a les actuals traces urbanes. Aquest projecte d'urbanització es complementarà amb l'arranjament dels vials urbans perimetrals, unificant paviments de voreres, donant continuïtat als passeigs arbrats, enllumenat i mobiliari urbà.

 1. DESCRIPCIÓ DEL RECINTE DE L'HOSPITAL SANTA MARIA

  Es tracta d'un complex situat dins del recinte urbà de la ciutat de Lleida on s'hi troben els edificis de l'Hospital de Santa Maria i els edificis pertanyents a la Universitat de Lleida (Facultat de Medicina i Escola Universitària d'infermeria). La part central està enjardinada, de forma que el carrer principal fa una circumval·lació al jardí, amb un únic sentit de circulació.

  Alguns edificis daten de principis del segle XX i estan catalogats per l'ajuntament de Lleida pel seu valor artístic.

  1. ACCESSOS

   El recinte disposa d'accés per a vehicles des del Carrer Sant Hilari. També hi ha un altre accés reservat a ambulàncies a la zona d'urgències, carrer Roda d'Isàbena i un altre reservat a mercaderies i serveis a la cantonada entre els carrers Sant Hilari i Roda d'Isàbena.

   També es disposa d'un accés peatonal a l'Avda. Alcalde Rovira Roure i un altre a la zona d'urgències, carrer Roda d'Isàbena.

  2. APARCAMENT

   A partir del dia 21 de setembre de 2009 i coincidint amb la celebració de la Setmana de la Mobilitat Sostenible i Segura, no es poden estacionar vehicles dins del recinte de l'Hospital Santa Maria i el Campus de les Ciències de la Salut, oferint-se un pàrquing gratuït alternatiu situat al carrer Roda d'Isàbena cantonada Onze de Setembre.

  3. TRANSPORT PÚBLIC

   A les rodalies del recinte hi ha varies parades d'autobús en les quals hi paren les línies del servei de transport urbà de Lleida següents:

   • Línia 9 “HOSPITALS”:
    • Parada a Av. Alcalde Rovira Roure, 44
    • Parada a C/ Montserrat Roig (cantonada amb C/ Roda d'Isabena)
   • Línia 14 “AGRÒNOMS”:
    • Parada a Av. Alcalde Rovira Roure, 44
   • Línia 17 “BORDETA – CIUTAT JARDÍ”:
    • Parada a Av. Alcalde Rovira Roure, 44
    • Parada a C/ Montserrat Roig (cantonada amb C/ Roda d'Isabena)
   • Línia 2 “RONDA”:
    • Parada a Passeig de Ronda amb Av. Alcalde Rovira Roure.
    • Parada a Passeig de Ronda amb C/ Humbert Torres 
   • Línia 18 "PALAU DE CONGRESSOS - RAMBLA DE LA MERCÈ "
    • Parada a Av. Alcalde Rovira Roure, 44

      

 2. DESCRIPCIÓ DELS EDIFICIS DE GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS SITUATS AL RECINTE HOSPITALARI

  1. HOSPITAL DE SANTA MARIA

   És l'edifici de major superfície on es troben la major part dels serveis: hospitalització general, consultes externes, admissió, fisioteràpia, farmàcia, àrea quirúrgica (quiròfans, UCI, reanimació i esterilització), serveis generals, gerència, cafeteries, etc. Disposa de varis accessos, tots ells adaptats. Dins de l'edifici, que té soterrani i 3 plantes, hi ha vuit ascensors.

  2. HOSPITALITZACIÓ DE SALUT MENTAL

   Aquest edifici allotja la part d'hospitalització de salut mental. Disposa de planta baixa i primera. L'accés principal està adaptat i també comunica directament amb la planta baixa i la primera de l'Hospital de Santa Maria.

  3. CAP SANTA MARIA

   Es traca d'un edifici de planta baixa situat al centre del recinte. Disposa de 2 accessos adaptats. La seva funció és de Centre d'Atenció Primària.

  4. CENTRE DE SALUT MENTAL-DROGODEPENDENCIES I FISIOTERÀPIA AMBULATÒRIA

   Es tracta d'un edifici de planta baixa, amb accessos directes a cada zona. La zona de Centre de Salut Mental i la de Fisioteràpia Ambulatòria estan totalment adaptades.

  5. HOSPITAL DE DIA SOCIOSANITARI

   L'activitat està situada a la planta baixa de l'edifici, amb dos accessos directes des del carrer, totalment adaptats.

  6. CENTRE DE VALORACIÓ DE DISCAPACITATS

   Es una construcció modular de planta baixa, amb l'accés adaptat mitjançant rampa i porta automàtica.

  7. CENTRE DE SUPORT DE TOXICOMANIES

   És un edifici de planta baixa on s'hi ubica la Fundació Mercé Fontanilles, dedicada a l'atenció al toxicòman.

  8. ÀREA ADMINISTRATIVA

   En aquest edifici s'hi troba una gran part dels departaments administratius del Centre (RRHH, comptabilitat, etc). L'accés és adaptat.

 


<< Torna