Notícies

La lluita contra el càncer avança

IRB Lleida

Un estudi liderat per l’Hospital Vall d’Hebron que ha comptat amb la participació del Servei d’Anatomia Patològica de l’Arnau, la Unitat de Mama i l’IRB Lleida, ha desenvolupat una tècnica pionera que permet predir en pacients amb càncer de mama el risc que existeixin cèl·lules tumorals en ganglis limfàtics i evitar així que siguin extirpats aquells que estan sans.

Aquesta nova tècnica, Osna, analitza en uns 45 minuts la totalitat del gangli sentinella,que actua com a factor predictiu a partir del qual es calcula la probabilitat de trobar cèl·lules tumorals en altres ganglis. “Si el sentinella està lliure de metàstasi, suposem que la resta també. L’objectiu és augmentar el llindar de possibilitats que ens permet estalviar-nos amb seguretat la dissecció axil·lar”, explica Felip Vilardell, que ha liderat la participació lleidatana a l’estudi. Amb aquest nou programa informàtic s’evitarà que un 70% de pacients perdin ganglis que són sans i que fins ara s’extirpaven per precaució.

“La nova tècnica és molt més fiable i, al poder saber el grau d’afectació, només es treuen els ganglis afectats, amb la qual cosa evitem que les pacients tinguin trastorns de mobilitat del braç i limfoedemes”, exposa Edelmir Iglesias, responsable de la Unitat de Mama de l’Arnau. L’estudi dels ganglis limfàtics de l’axil·la és clau en el càncer de mama, ja que són la via de sortida de les cèl·lules tumorals. I especialment el sentinella, que és el primer gangli que hi ha entre el tumor maligne i la resta del cos. Si aquest no presenta cèl·lules tumorals, no és necessari extirpar la resta, amb la qual cosa s’evita una cirurgia més agressiva per a les pacients i amb més efectes secundaris. El software, que es va presentar el passat mes de desembre al San Antonio Breast Cancer Conference (EUA), ajuda a determinar la conveniència d’extirpar tots els ganglis si el sentinella és positiu.

Segre, 9 d'abril de 2013


<< Torna