Notícies

El Biobanc podrà compartir mostres biològiques amb qualsevol entitat per fer recerca

El Biobanc ha rebut l’autorització del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya per al seu funcionament com a unitat tècnica de cessió de mostres biològiques a qualsevol investigador que ho sol·liciti.

El servei disposa d’un extens fons de conservació de mostres biològiques, format en un 83% per mostres de fluids de diferents patologies com l’ictus, la diabetis i la migranya, entre d’altres, i d’un 17% de mostres de teixits principalment tumorals.

Amb la recent autorització que li ha concedit el Departament de Salut de la Generalitat de de Catalunya, el Biobanc de l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) - IRBLleida podrà posar a disposició de tota la comunitat científica mostres de qualitat per a l’estudi de vàries patologies com l’ictus, la diabetis, les migranyes i diversos tipus de càncer, entre d’altres. Aquesta nova activitat del servei facilitarà que es duguin a terme recerques més ambicioses i en xarxa amb tota la comunitat científica.


El Biobanc de l’IRBLleida és una plataforma de suport a la investigació biomèdica amb l'objectiu d'assegurar un tractament segur i eficaç de les mostres biològiques dels pacients i les dades associades, tant per motius diagnòstics com per recerca biomèdica. Els inicis de l’activitat del Biobanc es troben en l’antic Banc de Tumors de l’HUAV, el qual l’any 2010 va ampliar les seves col·leccions inicials de mostres de teixits tumorals amb les col·leccions de mostres de fluids biològics, convertint-se així en l’actual Biobanc. A dia d’avui, les mostres de fluids (sang, plasma, sèrum, cèl·lules sanguínies) de diverses malalties ja representen el 83% de volum de mostres gestionades pel servei, mentre que el 17% correspon a mostres de teixits principalment tumorals.

L’estudi de les mostres biològiques humanes és una part molt important de la recerca biomèdica, ja que permet millorar comprensió i el tractament de moltes malalties. Actualment, el Biobanc gestiona un total de 50.000 mostres diferents, procedents de 6.439 pacients. El servei disposa d’extenses col·leccions de teixits tumorals, de mostres de pacients d’ictus (infart cerebral), de diabètics i pre-diabètics, de pacients amb migranya, de pacients que pateixen apnees nocturnes i de pacients amb politraumatismes, entre d’altres. Les mostres biològiques s’obtenen per la cessió que en fan els pacients, mitjançant la signatura d’un document de consentiment informat per l’ús de les mostes per a recerca.
La qualitat

La recent autorització del Biobanc de Lleida respon a la seva aposta constant per assegurar la recerca de qualitat, que ja a finals de l’any 2012 va obtenir la certificació de qualitat ISO 9001:2008. El passat 29 d’abril, el Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya va reconèixer la capacitat de gestió integral de mostres biològiques del Biobanc, atorgant-li la consideració de “Biobanc Autoritzat” per a la cessió de material biològica a altres centres de recerca. En aquest procés d’autorització hi estan immersos els 11 Biobancs d’Hospitals i Instituts de recerca de Catalunya.
El Biobanc de l’HUAV-IRBLleida, ubicat a la primera planta de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, al Departament d’Anatomia Patològica, ha estat creat per l'Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) amb el suport de l'Instituto de Salud Carlos III (ISCIII). El personal que treballa a les instal·lacions del Biobanc està altament qualificat, i disposa de tots els elements necessaris per donar servei als investigadors que ho sol·licitin.

IRBLleida, 15 de maig 2013

 


<< Torna