Notícies

L’Hospital Universitari Santa Maria redueix un 80% les transfusions de sang en les operacions de pròtesi de genoll i maluc

Els Serveis d’Anestesiologia i de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari Santa Maria han aconseguit reduir un 80% les transfusions de sang en operacions de pròtesi de genoll i de maluc gràcies a un programa únic a Lleida. El programa es va iniciar al 2014 amb l’objectiu de buscar una millor recuperació del pacient, tot  minimitzant l’impacte de la cirurgia, ja que les transfusions de sang poden augmentar les complicacions postoperatòries.

“La cirurgia protètica de genoll i maluc ha estat tradicionalment una cirurgia sagnant, motiu pel qual es reservaven al Banc de Sang i de Teixits dos bosses de concentrats d’hematies per pacient, que teníem a disposició des del dia de la intervenció fins a les 72 hores del postoperatori”, expliquen Jordi Colomina, coordinador clínic del Servei de Cirurgia Ortopèdica i Traumatologia de l’Hospital Universitari Santa Maria, Montse Torra i Reis Drudis, metgesses anestesiòlogues i coordinadores del programa.

El programa consisteix a preparar els pacients per la intervenció. “Controlem factors com el sobrepès o l’obesitat, l’anèmia o la diabetis”, expliquen les coordinadores. “A més, subministrem als pacients una medicació per reduir el sagnat i evitem els drenatges. Durant el postoperatori, subministrem ferro via intravenosa per produir la sang que s’ha perdut”, afegeixen. “També hem baixat els límits per transfondre i només ho fem en pacients que realment ho necessiten”, conclouen.

L’Hospital Universitari Santa Maria practica de mitjana unes 400 cirurgies protètiques de genoll i maluc anuals, la majoria a pacients d’edat avançada amb artrosi. Amb aquest programa, s’ha passat de demanar unes 800 bosses de concentrat d’hematies al Banc de Sang i de Teixits cada any a demanar-ne només un 20% per a pacients complexos. “Cada bossa triga en preparar-se una hora i mitja aproximadament”, explica Marta Panadés, metgessa del Banc de Sang i de Teixits de Lleida. “Amb el nou programa estalviem temps i recursos humans i materials, perquè la majoria de bosses que preparàvem eren retornades”. En xifres, el Servei ha reduït la transfusió de 43 bosses per cada 100 pacients al 2014 a les 8,5 bosses per cada 100 pacients el 2019, cosa que suposa una reducció del 80%.


<< Torna