Notícies

Els hospitals universitaris Arnau de Vilanova i Santa Maria de Lleida impulsen més de mig centenar de projectes de recerca centrats en la COVID-19

Els hospitals universitaris Santa Maria i Arnau de Vilanova de Lleida estan desenvolupant 53 projectes de recerca centrats en la COVID-19. Més de 35 professionals estan involucrats a investigar les característiques d’aquesta malaltia, els tractaments i els seus efectes secundaris.

D’aquests estudis, 24 són projectes d’investigació biomèdica, 8 són assaigs clínics i 6 són estudis observacionals a partir de l’anàlisi de dades disponibles. D’aquests, 2 projectes d’investigació biomèdica i 8 assaigs clínics es desenvolupen en col·laboració i amb el suport de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida).

Pel que fa a l’objectiu dels diferents projectes, el 20% avaluen l’eficàcia i la seguretat de diversos tractaments, com per exemple el tractament amb plasma de donants recuperats de COVID-19, l’ús de compostos químics o anticossos monoclonals.

En les diferents unitats d’ambdós hospitals existeix la inquietud de conèixer l’efecte de la pandèmia sobre la pràctica clínica habitual, per la qual cosa s’han iniciat diversos projectes encaminats a avaluar-lo i a esbrinar la incidència sobre patologies concretes (VIH, insuficiència cardíaca, complicacions obstètriques, urgències pediàtriques, urgències psiquiàtriques, etc.).

Altres investigacions se centren a tenir més coneixements sobre les característiques de la malaltia en pacients pediàtrics, oncològics, pacients amb esclerosi múltiple, insuficiència renal, etc. També s’observa l’adquisició d’immunitat i la cerca de factors pronòstics en pacients sotmesos a cirurgia, amb o sense infecció per SARS-CoV-2, i l’impacte segons la composició corporal.

A l’Hospital Universitari Santa Maria destaquen els projectes relacionats amb la salut mental i els efectes cognitius i emocionals post-COVID, així com l’anàlisi de possibles recaigudes en el cas de persones amb deteriorament cognitiu o trastorns mentals greus durant la pandèmia.

Quant al segon Congrés Nacional Multidisciplinari COVID-19, celebrat del 12 al 16 d’abril i d’àmbit estatal, l’Equip Transversal de Pneumologia hi ha presentat sis treballs on es descriuen, entre d’altres, l’estudi de les seqüeles respiratòries i biopsicosocials en pacients crítics després de l’alta i els efectes de la rehabilitació pulmonar.

El finançament d’aquesta recerca prové, en part, de promotors privats però també es du a terme gràcies a les donacions fetes per particulars als dos hospitals i de fons propis de la Gerència Territorial de l’Institut Català de la Salut i Gestió de Serveis Sanitaris.

 


<< Torna