Notícies

Premis a professionals de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Santa Maria

El divendres 8 d'octubre de 2021 es va celebrar el “IV Simposi de Psicosomàtica i Psiquiatria”, organitzat per la Sociedad Española de Medicina Psicosomática, la Societat Catalana de Psiquiatria i la Sociedad Marcé Española (MARES).

Dels 74 treballs presentats, el Comitè Científic va seleccionar els 16 millors per presentar-los com a comunicacions orals. D'aquests, quatre van ser presentats per professionals del Servei de Psiquiatria de l'Hospital Universitari Santa Maria: Dra. Irigoyen, Dr. Llorca, Dra. Nicolau i Dra. Guilera.

Dels tres premis atorgats pel jurat, el segon premi va ser per al resident de Psiquiatria Dr. Llorca, amb el treball:  "Índices inflamatorios en una unidad de hospitalización de agudos: estudio descriptivo" i l’accèssit per a la Dra. Guilera amb el treball: "La empatía como factor protector de la conducta suicida. Estudio caso-control".


<< Torna