Foto Organització

Organització

Convenis

Convenis Marc amb l’Institut Català de la Salut (ICS) i Gestió i Serveis Sanitaris (GSS).

En la taula següent es mostren els convenis marc amb les diferents institucions formatives. Els centres que desitgin formalitzar un conveni marc amb nosaltres ens poden contactar a [email protected] o a [email protected].

  

Centre Formatiu
ICS
GSS
Estudis
Estat conveni
Departament Educació Formació Professional Dual
 
Vigent fins 27/05/2025
Departament Educació Formació Professional
 
Vigent fins 26/02/2025
Departament de Justícia 
 
 
Vigent fins 26/11/2025
 
Ciències de la Salut
Vigent fins 17/02/2026
 
Vigent fins 17/05/2025
 
Vigent fins 19/01/2025
 
Vigent fins 08/02/2025
 
Vigent fins 03/06/2023
 
Vigent fins 16/03/2022
 
Vigent fins 07/09/2022
 
Vigent fins 09/03/2023
Vigent fins 17/11/2025
 
Ciències de la Salut
Vigent fins 15/06/2022
 
 
En tramitació la seva renovació
 
 
En tramitació la seva renovació
 
 
En tramitació la seva renovació
Universitat Oberta de Catalunya (UOC)
 
 Ciències de la Salut
 21/01/2026
Universitat d’Andorra (UDA)
 
 Ciències de la Salut
 04/02/2026
Fundació Blanquerna (Facultat de ciències de la salut Blanquerna integrada a la Udad Ramon Llul – URL)
 
 Ciències de la Salut
 23/02/2026
Fundació de Gestió Sanitària de l’Hospital de la Santa Creu i Sant Pau.
 
 Ciències de la Salut
 25/02/2026

 


<< Torna