Foto Organització

Organització

Esquema de direcció

La missió de l'equip directiu d'infermeria és la d'exercir el lideratge en el desenvolupament de les cures pròpies d'infermeria facilitant els mitjans, l'estructura i un entorn adequat als diferents professionals i alumnes en pràctiques per aconseguir la satisfacció d'aquests tant en el seu desenvolupament professional com en l'aprenentatge i alhora aconseguir la satisfacció de tots els usuaris amb l'atenció d'infermeria.

 
 
 

Sra. Anna Sas Bota

Secretària de Direcció

[email protected]

 

                  


 
 

 


<< Torna