Foto Organització

Organització

Servei de jardineria

ASPROS - PARCS I JARDINS aspros
Magatzem: Pol. Ind. Mecanova
C/ Ricard Calvet i Serra, 23
Tel i Fax: 973 210 203
 
Oficines: Av. Madrid, 21. Altell
25002 LLEIDA. Tel: 973278087
LLEIDA, 28 de gener de 2009

 

TASQUES DE MANTENIMENT A L'HOSPITAL DE SANTA MARIA

www.aspros.cat

La Fundació Privada ASPROS realitza feines de manteniment i neteja de la zona enjardinada de l'Hospital de Santa Maria.

Es realitzen neteges diàries a la zona de jardí, als vials, a les zones de sauló i als accessos de vianants.

Durant l'època de creixement de la gespa es realitzen segues periòdiques, fins i tot a la primavera i l'estiu un o dos cops cada setmana.

A la tardor i a l'hivern es realitzen les esporgues dels arbres de fulla caduca que ho requereixen, com moreres, acers, mèlies, til·lers i altres.

Els arbusts es retallen durant l’any un o dos cops depenent de l'estat vegetatiu i tipologia de la planta.

Les aportacions d'adob es realitzen 5 cops a l'any, a partir de febrer cada dos mesos, amb adobs d'alliberació lenta.

Els tracatments fitosanitaris es realitzen aplicant les màximes mesures de seguretat i amb els millors mitjans possibles. Es fa un primer tractament d'hivern cap al febrer, un tractament preventiu d'aranya al maig i si fes falta un tercer tractament curatiu durant l'estiu.

La flor de temporada es canvia tres cops a l'any sempre intentant que tingui les millors condicions possibles.

Un cop a l'any es fan reposicions de sauló dels camins, ressembres de gespa, tapat de forats a la gespa, airejats i altres.

També es fa el manteniment de les plantes d'interior del C.A.P. per tal que sempre tinguin el millor estat possible.

Josep Xuclà i Tarrés. Enginyer agrònom.
Encarregat de manteniments d'ASPROS - Parcs i jardins
Aenor/IQNet

 

 

CALENDARI DE REALITZACIÓ DE LA PRESTACIÓ DEL SERVEI DE MANTENIMENT

 

GENER Esporga: Esporga d'arbres i arbusts de les diferents zones
Gespa: Es realitzarà una sega durant aquest mes
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
   
FEBRER Esporga: Continuació de l’esporga d’arbres i arbusts
Gespa: Es realitzaran dues segues durant aqeust mes i la primera aportació d'adob
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
Tractaments fitosanitaris:
tractament d’hivern preventiu
   
MARÇ Esporga: Continuació de l’esporga d’arbres i arbustos
Bardisses: Durant aquest mes es realitzarà la primera retallada de bardisses de totes les zones
Gespa: Es realitzaran tres segues durant aquest mes
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
Reposició de planta de temporada: Es realitzarà la primera reposició de planta
Ressembra de parterres de gespa: Durant aquest mes es realitzaran les ressembres necessàries pel bon aspecte general de la gespa, actuant en un 10% de la superfície
   
ABRIL Gespa: Es realitzaran quatre segues durant aquest mes i la segona aportació d'adob
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
   
MAIG Gespa: Es realitzaran quatre segues durant aquest mes
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
Tractaments fitosanitaris: Primer tractament preventiu fitosanitari durant l’època de creixement
   
JUNY Gespa: Es realitzaran cinc segues durant aquest mes i la tercera aportació d’adob
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
Reposició de planta de temporada: Es realitzarà la segona reposició de planta
   
JULIOL Gespa: Es realitzaran cinc segues durant aquest mes
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
Tractaments fitosanitaris: Segon tractament preventiu fitosanitari durant l’època de creixement
   
AGOST Gespa: Es realitzaran cinc segues durant aquest mes i la quarta aportació d’adob
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
   
SETEMBRE Gespa: Es realitzaran quatre segues durant aquest mes
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
Tractaments fitosanitaris:

  • Tercer tractament preventiu fitosanitari durant l’època de creixement
  • Tractament preventiu dirigit a la plaga especifica de la processionària

Reposició de planta de temporada: Es realitzarà la tercera reposició de planta

   
OCTUBRE Bardisses: Durant aquest mes es realitzarà la segona retallada de bardisses de totes les zones
Gespa: Es realitzaran tres segues durant aquest mes 5ª aportació d’adob
Reg:

  • Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
  • Ressembra de parterres de gespa: Durant aquest mes es realitzaran les ressembres necessàries pel bon aspecte general de la gespa, actuant inicialment en un 10% de la superfície
   
NOVEMBRE Gespa: Es realitzaran dos segues durant aquest mes
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia
Tractaments fitosanitaris: Tractament preventiu de tardor generalitzat per totes les zones i plantes
   
DESEMBRE Esporga: Esporga d’arbres i arbusts
Gespa: Es realitzarà una sega durant aquest mes
Reg: Durant aquest període es realitzaran les aportacions d’aigua que es considerin necessàries segons climatologia

 


<< Torna