Foto Organització

Organització

Servei de neteja

La nostra empresa n'és molt conscient de la importància d'un entorn amb condicions de neteja i desinfecció òptimes.

Netejar i desinfectar un Centre Sanitari té unes implicacions a nivell de confortabilitat i qualitat que repercuteixen directament en la salut de l'usuari.

Personal de netejaPer tant, el personal implicat en la neteja i desinfecció, a part dels protocols propis de l’empresa de neteja, rep formació i directrius de la Comissió pel control de les infeccions hospitalàries.

Aquesta comissió determina quins són els productes desinfectants apropiats per a cada àrea de risc; crític, semicrític i baix. El nostre personal de neteja està molt mentalitzat i és molt estricte en el compliment dels protocols.

La correcta aplicació de la tècnica de neteja i desinfecció és fonamental per a mantenir l'entorn del pacient lliure de bactèries multirresistents.

Periòdicament es fan controls de superfícies als llocs d'alt risc i, sempre que es considera adient, en les unitats de risc intermedi, amb l'objectiu de mesurar el grau de compliment dels protocols de neteja i l'eficàcia dels productes utilitzats.

Els resultats d'aquests controls són lliurats a direcció i a les supervisores d'infermeria de les unitats d'hospitalització per tal d'aplicar les mesures correctores corresponents.

DesinfeccióTots els professionals sanitaris treballen per assolir un bon nivell d'hàbits higiènics, doncs una tècnica mal entesa pot arribar a crear un mal hàbit. I un mal hàbit pot transformar el que hauria de ser una destrucció de microbis en una disseminació de microorganismes per tot el servei, i fins i tot, per tot l'hospital.

Per aquestes raons, des de la Unitat de Control d'Infeccions es procura mantenir al personal de neteja, no només format i informat, sinó també implicat i sensibilitzat en aquesta tasca constant que és la lluita contra les infeccions hospitalàries.

 

“Un pacient infectat suposa un fracàs assistencial on tots hi estem implicats”


<< Torna