Foto Organització

Organització

Servei de rober

IDENTIFICACIÓ DEL PERSONAL

Tot el personal de Gestió de Serveis Sanitaris està convenientment identificat amb la tarja on hi consta:

  • Logotips de l’empresa
  • Nom i cognoms del professional
  • Càrrec que ocupa
  • Color que identifica el grup de treball al qual pertany

IDENTIFICACIÓ PER COLORS

COLOR

CATEGORIA PROFESSIONAL

  FACULTATIU/VA
  DIPLOMAT/DA ASSISTENCIAL
  TÈCNIC ASSISTENCIAL
  ADMINISTRATIU/VA I GESTIÓ
  AJUDANT SANITARI
  AUXILIAR ASSISTENCIAL
  SERVEIS GENERALS
  CAPELLÀ

 


<< Torna