Foto Organització

Organització

Òrgans de govern

 

 CONSELL D'ADMINISTRACIÓ GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS 2021

President:               

Sr. Ramon Farré Roure

Vicepresident: 

Sr. Joan Talarn Gilabert

Vocals:

Sr. Joan Ramon Saura Aranda
  
Sr. Felip Benavent Viladegut
 
Sra. Rosa Maria Perelló Escoda
 
Sra. Maria Pilar Cases Lopetegui 
 
Sr. Miquel Pueyo París
 
Sr. Josep Pifarré Paredero
 

 Secretària:

 Sra. Carmina Escolà Pons

 

 


<< Torna