Foto Atenció Social
Atenció social

En el marc de l’estratègia de consolidació de Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, com a empresa prestadora de serveis i en un procés d’expansió, l’empresa pública va proposar-se el 2005 una major diversificació de serveis, encetant la prestació de serveis en l’àmbit d’atenció social.

L’oportunitat va sorgir quan GSS es va presentar al concurs públic per a la gestió de la Residència Lleida – Balàfia, de 96 places, i el Centre de dia Lleida-Balàfia, de 30 places, de l ’Institut Català d’Assistència i Serveis Socials, ICASS, i se li va adjudicar el novembre de 2005. L’activitat es va iniciar el març de 2006.

L’experiència va ser altament positiva i l’any següent, des de la Direcció General del Departament d’Acció Social i Ciutadania, es va proposar a GSS la prestació del servei de valoració de grau i nivell de la dependència, a l’empar de la Llei 39/2006. Es van constituir dos equips d’avaluació sectoritzant el territori de Lleida en el SEVAD Lleida i el SEVAD Alt Pirineu i Aran.

El mateix any 2007, l’ICASS va ofertar a l’empresa reforçar el suport per a la prestació dels serveis d’orientació i valoració de persones amb disminució, creant-se un equip interdisciplinar, que va constituir el segon centre d'Atenció a la Discapacitat, CAD, de la província de Lleida.

A finals de 2008 l’ICASS va proposar a l’empresa la creació d’un Centre de desenvolupament infantil i atenció precoç, CDIAP Lleida GSS, per la prevenció, detecció, diagnòstic i tractament dels trastorns de desenvolupament infantil de nens de 0 a 6 anys. Era el tercer CDIAP de la ciutat de Lleida, per donar servei als barris de Mariola, Joc de la bola, Camp d'Esports, Butsènit, Torres de Sanui, Basses d'Alpicat, Cappont , Bordeta i Polígon-Vilanoveta.

L'Àrea d'Atenció Social Ambulatòria es consolidà el maig de 2009, quan el SEVAD Lleida, CAD i CDIAP es varen ubicar en un local de la Plaça Amics de Lleida, que s'anomena, Centre d’Avaluació Social Ambulatòria, CASA.

El desembre de 2009, des de la Direcció General del Departament d’Acció Social i Ciutadania es va proposar a l’empresa una nova col·laboració, per donar suport puntual en l'elaboració de programes individuals d’atenció, PIA's, a realitzar una vegada valorat el grau de dependència, tant a Lleida com a l’Alt Pirineu i Aran, fins al maig de 2010.

Per tal de donar una millora de la qualitat d’atenció tant a usuaris/àries com a familiars, adjuntem els menús pel seu coneixement: menús dinar, menús sopar  de març de 2017  de la Residència i Centre de Dia per a la Gent Gran Lleida - Balàfia

Pels familiars que ho desitjin poden imrpimir les enquestes que facilitem a continuació:
- Enquesta Satisfacció familiar usuari/a
- Enquesta Satisfacció familiar residents
 

Tot seguit els presentem documents informatius vinculats a l'Àrea Social, per si poden ser del seu interès:

• Memòria Àrea Social 2010
• Memòria Àrea Social 2011
• Memòria Àrea Social 2012
• Memòria Àrea Social 2013 

• Memòria Àrea Social 2014

• Memòria Àrea Social 2015

Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balàfia – Imatges
Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balàfia – Presentació i Com arribar
Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balàfia – Com ingressar
Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balàfia – II Mostra de Treballs
•Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balàfia – III Mostra de Treballs
Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balàfia – Circuit d'Activitat Física

- Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balafia - Pla d'activitats 1a planta

- Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balafia - Pla d'activitats 2a planta

- Residència i Centre de dia per a Gent Gran Lleida Balafia - Pla d'activitats 3a planta

Memòria de col·laboració amb La Marató 2011-2016

Exposició virtual Dia Internacional Infermeria 2012
Entrevista a una resident infermera dels anys 30

• DOCUMENTS INFORMATIUS

 •CDIAP Lleida GSS - Presentació
CDIAP Lleida GSS - Com arribar
CDIAP Lleida GSS en imatges
CDIAP Lleida GSS - La primera visita
CAD Lleida GSS - Què és la discapacitat?

- CDIAP - Guia de Serveis d'atenció precoç de Catalunya
- CDIAP - Els estils educatius en el sí de la família
- CDIAP - Etapes del dibuix
- CDIAP - Pautes d'alimentació i son
- CDIAP - Desenvolupament psicomotor de l'infant
- CDIAP - Trastorns del desenvolupament - Guia FEAPS No estás solo
- CDIAP - Educant nens amb la Síndrome d'Asperger
- CDIAP - Autisme
- SEVAD - Llei de la Dependència. Col·lecció lecturaf àcil 4- Departament de Benestar Social i Família
- SEVAD - Guia práctica de la Ley de la Dependencia- Sociedad Española de Geriatría y Gerontología. 2011

ARTICLES ÀREA SOCIAL

- Teràpia Canina. Revista " el correu de l'Arnau, nm.90
- CDIAP - Revista FESalut nº34 - juliol 2011
- Cinc anys del Servei de Valoració de la dependència a Lleida

- Reportatge teràpia canina -  Diari Segre novembre 2014

Reportatge wiikiteràpia a la Residència - Diari Segre febrer 2014

- Article públicat a la revista FESALUT. Silvia Hoyas

- Reportatge Programa Anima'ls any 2015

- Reportatge Alzheimer - Diari Segre octubre 2016

- Entrevista Dia de la dona a Regina Martí i la seva neta Emma Solé. Diari Segre març 2017

 

 

 

 

 

 

 


<< Torna