Foto Atenció Especial

Atenció especializada

Gestió de Serveis Sanitaris, GSS, disposa d’una àmplia gamma de recursos dins d’aquesta línia d’atenció.

 

L’Hospital Universitari de Santa Maria és un hospital general bàsic que compta amb llits per a l’atenció especialitzada dels pacients aguts i llits de crítics al servei d’UCI.

 

Gestió de Serveis Sanitaris compta amb consultes externes ambulatòries de les diferents especialitats dins del mateix recinte de l’Hospital i també als CAP d’especialistes situats a les poblacions de Tàrrega i Balaguer.

 

GSS ofereix els seus serveis en:

 • Al·lergologia
 • Anàlisis clíniques i bacteriològiques
 • Anestèsia i reanimació
 • Cardiologia
 • Cirurgia general i digestiva
 • Cirurgia Major Ambulatòria
 • Cirurgia ortopèdica i traumatologia
 • Dermatologia
 • Diagnòstic per la imatge
 • Dietètica
 • Digestologia
 • Medicina interna
 • Neurologia
 • Odontologia i Cirurgia bucal
 • Oftalmologia
 • Oncologia
 • Otorinolaringologia
 • Pneumologia
 • Quiròfan
 • Rehabilitació
 • Reumatologia
 • Serveis farmacèutics
 • Unitat d'Asma
 • Unitat d'Insuficiència Cardíaca
 • Unitat de Cures Intensives
 • Unitat de Demències
 • Unitat de Diagnòstic Ràpid
 • Unitat de Factors de Risc
 • Unitat de Fibromiàlgia, Síndrome de Fatiga Crònica i Sensibilitat Química Múltiple
 • Unitat de Salut Laboral
 • Unitat de Tabaquisme
 • Unitat del Son
 • Unitat Geriàtrica d'Aguts
 • Urologia

L’empresa els ofereix diversos procediments diagnòstics i terapèutics en permanent creixement i noves inversions per garantir qualitat i innovació tecnològica.

 

Es realitzen tot tipus de procediments de diagnòstic per la imatge, procediments endoscòpics i exploracions en els diferents àmbits: cardiopulmonar, oftalmològics i d’otorinolaringologia .

 

El diagnòstic per la imatge està recolzat per aplicacions informàtiques avançades que han fet possible en l’empresa implantar la radiologia digital. Els monitors d’alta resolució, les imatges de qualitat i les prestacions dels ordinadors actuals, fan possible obtenir diagnòstics d’una forma ràpida i poder disposar de les imatges on i quan sigui necessari a través dels monitors de qualsevol ordinador dels diferents serveis de l’empresa.

 

L’hospital compta amb una Unitat especialitzada en detectar i tractar alteracions del son que realitza estudis en el propi centre i a domicili.

 

Es disposa de cinc quiròfans. Des de gener de 2006 es compta amb un quiròfan intel·ligent, tecnologia que va suposar una important inversió i que ha representat la millora de les intervencions quirúrgiques, permetent el desenvolupament de la cirurgia laparoscòpica, la qual cosa ha reportat beneficis des del punt de vista dels pacients.

 

L’Hospital també disposa del servei de Cirurgia Major Ambulatòria, CMA. El citat servei realitza intervencions quirúrgiques que no requereixen ingrés hospitalari amb el beneficis que això comporta per a l’usuari, afavorint una millor recuperació en el propi entorn i disminuint el risc de complicacions derivades de l’hospitalització.

 

CMA ha incorporat de forma creixent noves patologies en aquest circuit i desenvolupa una important activitat representant el 50% de les intervencions quirúrgiques del centre.

 

L’empresa compta amb urgències psiquiàtriques que ofereixen cobertura les 24 hores dels 365 dies de l’any.

 

Dins de la línia d’atenció especialitzada, ofereix servei de rehabilitació. Des de gener de 2006 l’empresa pública GSS es fa càrrec de la rehabilitació hospitalària i extrahospitalària de la Regió Sanitària de Lleida en els seus quatre àmbits: hospitalària, ambulatòria, domiciliària i logopèdia.

 

Gestió de Serveis Sanitaris posa al seu servei tots els seus recursos humans amb professionals altament qualificats i tots els recursos materials dels que disposa, per proporcionar-li la millor atenció i tenir cura de la seva salut.


<< Torna