Notícies

Els hospitals de la Regió Sanitària Lleida ja gestionen les baixes dels pacients que ingressen

La Regió Sanitària Lleida ha començat a gestionar recentment les incapacitats temporals (IT) generades per ingrés hospitalari des dels mateixos hospitals, amb l’objectiu de desburocratitzar la gestió d’aquestes baixes. Així, les persones que ingressen, ja sigui de forma programada o urgent, a l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (HUAV) i a l’Hospital Universitari Santa Maria (HUSM) reben la baixa de forma automàtica, i els seus familiars no han de desplaçar-se al CAP de referència de l’usuari per fer la gestió.

La mesura, que s’ha presentat avui a Lleida en roda de premsa, beneficia la població en edat laboral i busca agilitzar els processos, disminuir el nombre de visites a l’atenció primària per aquest tipus de gestions, desburocratitzar el sistema i millorar l’experiència del pacient i del seu entorn familiar. Actualment, el 19% de les IT generades a la regió són per ingrés hospitalari, de manera que la gestió automatitzada de les baixes es preveu que estalviï entre 8.000 i 14.200 visites anuals als CAP de la plana.

Ramon Piñol, director de sector de la Regió Sanitària Lleida, ha qualificat la mesura com a “molt important” ja que “al voltant d’una cinquena part de les baixes laborals de la regió estan produïdes per ingressos hospitalaris i, per tant, generades als hospitals. Així doncs, si aquesta gestió la fem al mateix hospital, facilitem la vida als familiars, que no han d’anar al CAP, i agilitzem el procés. És una acció que contribueix clarament al model d’atenció centrada en les persones.”

Durant les primeres setmanes d’implantació del projecte, en què ha tingut lloc la fase de proves, s’han generat 25 IT i 10 comunicats automàtics des dels dos hospitals, que han permès testar els circuits. Aquesta fase inicial ha finalitzat amb una valoració positiva per part dels professionals implicats i de la ciutadania que ja s’ha beneficiat del nou circuït.

En aquest sentit, Carlos Tobar, director de centre de l’HUAV, apunta que “la prestació s’ha de fer al lloc on el pacient la necessita, que en aquest cas és a l’hospital. D’aquesta manera, el nou procediment facilitarà molt el procés d’obtenció de la IT i, sobretot, millorarà l’experiència del ciutadà i del seu entorn al nostre centre. El benefici és mutu, tant per al sistema de salut com per al ciutadà.”

Des la Direcció d’Atenció Primària de Lleida, la seva referent de IT, Marta Mingot, s’ha mostrat plenament satisfeta amb la iniciativa per dos motius: “Un és l’estreta col·laboració amb els hospitals que comporta el nou circuït, perquè ens permet tenir una visió més integral del malalt i del seu seguiment. L’altre motiu és que aquestes baixes són de pacients que entren a l’hospital, i que la seva baixa es gestioni en aquest mateix punt, que és on en coneixen el motiu, facilita la nostra feina”.

La mesura s’aplica inicialment als pacients hospitalitzats de diferents procedències: urgències, programats quirúrgics i programats mèdics. Així doncs, la tramitació de la IT ja s’inicia a l’hospital al prescriure-la d’acord amb l’ordre d’ingrés. Un cop el pacient està ingressat, l’administració del centre recull la informació requerida per gestionar la baixa i es genera automàticament el comunicat de confirmació si el pacient segueix ingressat 7 dies després del primer dia que es va faltar a la feina, amb una validesa de 14 dies. Tant la baixa com el primer comunicat es poden descarregar immediatament des de La Meva Salut. Els següents comunicats de confirmació s’han de gestionar ja a l’atenció primària.

La regió lleidatana és el segon territori català que desplega aquesta iniciativa, després de la prova pilot que va arrencar a principis de febrer al Vallès Occidental Est, a l’Hospital Parc Taulí i als centres d’atenció primària de la zona. El desplegament del projecte a la Regió Sanitària Lleida ha implicat l’Hospital Universitari Arnau de Vilanova (ICS), l’Hospital Universitari Santa Maria (GSS), l’atenció primària i comunitària de Lleida dels 23 Equips d’Atenció Primària (22 ICS + 1 GSS), el Servei Català de la Salut i l’Institut Català d’Avaluacions Mèdiques (ICAM).

El desplegament del projecte continuarà de forma esglaonada per tot el territori català.


<< Torna