Espai Entitats Salut

Presentació

 

Gestió de Serveis Sanitaris des de les seves diferents línies d'atenció: primària, especialitzada, salut mental, sociosanitària i social ha detectat la necessitat d'oferir una major informació sobre les diferents malalties als nostres usuaris,  amb la finalitat que es  puguin implicar i participar del procés d'atenció i seguiment de la seva malaltia.

 

 

 

Des d'aquesta perspectiva s'ha promogut la creació de l'ESPAI DE SALUT GSS, per tal de vincular-nos amb les diferents associacions i entitats que existeixen a Lleida i que treballen en l'àmbit de la salut . Des d'aquest espai pretenem:

  • Conèixer les necessitats dels afectats i del seu entorn per tal d'articular les solucions més escaients.
  • Conèixer l'entorn social i familiar dels afectats, les limitacions que la malaltia provoca i els instruments per fer-hi front.
  • Facilitar la interacció/integració del malalt al seu entorn
  • Fomentar la creació de grups d'ajuda mútua i pacients experts.
  • Facilitar l'accés dels usuaris de GSS a les activitats que organitzin les entitats
  • Donar suport a les activitats que organitzen les entitats responent a les necessitats d'infraestructura que tinguin.

Així doncs, volem crear un espai permanent orientat a  la promoció de la salut a partir de la col·laboració entre GSS i les entitats de l'àmbit de la salut de Lleida.

L'ESPAI SALUT GSS ubicat al c/Henry Dunant,1 de Lleida , posa a disposició de les entitats la utilització de l'equipament que consta de :  despatxos, sales taller, aules de formació, aula d'informàtica i suport administratiu per a la gestió i coordinació d'accions.

Espai Entitats
C/ Henry Dunant, 1
25003 Lleida
Tel. 973 106 834
Adreça electrònica: [email protected]

 

Adjuntem Butlletí electrònic que s'edita quinzenalment des de FeSalut, us podreu informar de les nombroses activitats que duen a terme les associacions de malalts i familiars de Lleida i Província.

Xerrades informatives amb la col.laboració de les entitats sobre els diferents aspectes de la salut.


AdjuntMida
Hàbits Saludables FeSalut.jpg622.02 KB
Butlletí 1a quinzena octubre.pdf3.87 MB
Butlletí 2a quinzena octubre.pdf6.28 MB
Butlleti 1a quinzena febrer.pdf2.92 MB
<< Torna