Foto Organització

Organització

Missió, visió i valors

MISSIÓ

Vetllem per la salut i el benestar de la ciutadania, prestant serveis d'atenció primària, atenció especialitzada, atenció en salut mental i drogodependències, atenció sociosanitària i atenció social en l'àmbit territorial de les comarques de Lleida.

VISIÓ

Volem ser una institució de prestigi i de referència, compromesa amb la societat, la investigació, la docència i la qualitat de servei, potenciant la seva accessibilitat i agilitat organitzativa, així com l'excel·lència i la humanitat dels seus professionals en l'atenció a les necessitats dels ciutadans durant totes les etapes de la seva vida: en l'atenció primària, atenció especialitzada, atenció en salut mental i drogodependències, atenció sociosanitària i atenció social.

VALORS

  • El ciutadà, com a propietari i centre indiscutible de la nostra empresa i del nostre treball.
  • L'excel·lència i la humanitat dels professionals, principal actiu de l'empresa.
  • El respecte mutu entre els professionals i amb els ciutadans.
  • El treball en equip i la coordinació entre els diferents nivells garantint el continuum assistencial.
  • La promoció de l'equitat en la prestació de serveis i en el territori.
  • La promoció del respecte i els valors individuals de les persones.
  • La promoció de l'eficiència en la prestació de serveis.

<< Torna